คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิริทธิ์พล สุจรวีกุลศรี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0932545014
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมีนา คำแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0946206631