ปฐมวัย

นางจันทร์ดี คำสัจ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

ว่าที่ ร.ต.หญิงลานนา รักงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสมทรง มาลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1