ผลสอบ O-NET NT
ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.59 KB
ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.95 KB
ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 570 KB