ข้อมูลนักเรียน
รายชื่อนักเรียน เทอม2/2561 (10พ.ย.61)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.97 KB
รายชื่อนักเรียน เทอม1/2561 (10มิ.ย.61)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.31 KB
สถิตินักเรียน (ปัจจุบัน)
สถิตินักเรียน (10มิ.ย.61)
นักเรียน อนุบาล และ ประถม
นักเรียน มัธยมต้น
สรุปข้อมูลชนเผ่า/ศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.66 KB
ข้อมูลชนเผ่า แยกตามระดับชั้น
ข้อมูลศาสนา แยกตามระดับชั้น